Αρχική Όροι & Προϋποθέσεις και Πολιτική Απορήτου

Όροι & Προϋποθέσεις και Πολιτική Απορήτου

by admin

Δήλωση

 • Δηλώνω ότι τα δεδομένα που καταχωρίστηκαν κατά τη στιγμή της εγγραφής είναι αυθεντικά, πλήρη και αντιστοιχούν στον χρήστη που έχει εγγραφεί. Δηλώνω επίσης ότι δεν έχω ενεργή εγγραφή ως μέλος στα κόμματα ΝΔ, Σύριζα, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΜέΡΑ25, ή άλλα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα γνωρίζοντας ότι η παροχή δεδομένων που δεν συμμορφώνονται με την αλήθεια ή δεν ανήκουν στον χρήστη ή την πραγματοποίηση πολλαπλών καταχωρίσεων πρέπει να γίνονται κατανοητές με τον ίδιο τρόπο ως η δημοσίευση ψευδών δηλώσεων σε ιδιωτική εγγραφή, δημιουργώντας τις σχετικές ευθύνες και ποινικού χαρακτήρα.
 • Απόρρητο: Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που μου έδωσε η παρούσα πλατφόρμα με το όνομα Amesi Dimokratia, σύμφωνα με το άρθρο. 13 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Κώδικας δεοντολογίας διακήρυξη και οργάνωση πλατφόρμας: Δηλώνω ότι έχω διαβάσει και αποδέχομαι πλήρως τις διατάξεις της διακήρυξης και του κώδικα δεοντολογίας της πλατφόρμας με το όνομα Amesi Dimokratia, με την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων. Δηλώνω επίσης ότι έχω διαβάσει πλήρως τους σκοπούς και την ανάπτυξη της πλατφόρμας και αποδέχομαι και αναγνωρίζω τη νομιμότητα της πλατφόρμας.

'Οροι & προϋποθέσεις

Απαιτείται: Ανάγνωση των επικαιροποιημένων όρων παροχής υπηρεσιών μας

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους επικαιροποιημένους όρους παροχής υπηρεσιών μας. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα.

Ο ιστότοπος, ο οποίος βρίσκεται στη διεύθυνση URL https://amesidimokratia.org, λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η χρήση αυτού του ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε τους όρους αυτούς. Οι όροι μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση από τον εκδότη, που δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος κατά κανένα τρόπο για τυχόν κακή χρήση της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ

Για την ερμηνεία των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων χρήσης (ΓΟΠΧ) της πλατφόρμας, οι όροι που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια, στον πληθυντικό ή στον ενικό, σημαίνουν τα εξής:

 • Συνεισφέρων: κάθε πρόσωπο που έχει δημιουργήσει «λογαριασμό» με τον οποίο συνδέεται χρησιμοποιώντας ένα αυστηρά προσωπικό και εμπιστευτικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και το οποίο παρεμβαίνει στην πλατφόρμα είτε για να δημοσιεύσει μια ιδέα, είτε για να εγκρίνει ή να σχολιάσει μια ιδέα που δημοσιεύεται στην πλατφόρμα, είτε για να καταχωρίσει μια εκδήλωση και να πραγματοποιήσει τον απολογισμό της στη συνέχεια είτε για να ψηφίσει, είτε για να παρουσιάσει το βιογραφικό του.
 • Συνεισφορά: κάθε ιδέα που διατυπώνει ένας συνεισφέρων και μπορεί να τροποποιηθεί, σχολιασμός μιας ιδέας ή καταχώριση ή απολογισμός εκδήλωσης.
 • Πλατφόρμα «amesidimokratia.org»: η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα είναι ανοιχτή σε όλους και συγκεντρώνει τις ιδέες και τις κοινοποιήσεις των συνεισφερόντων και του εκδότη.
 • Περιεχόμενο: κάθε περιεχόμενο που δημοσιεύεται από συνεισφέροντα στην πλατφόρμα, και ιδίως κάθε ιδέα ή σχόλιο σχετικά με μια ιδέα, καθώς και ο απολογισμός εκδηλώσεων.
 • Λογαριασμός: ο προσωπικός χώρος ενός συνεισφέροντος στον ιστότοπο https://amesidimokratia.org που του επιτρέπει να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο και να συνεισφέρει στη δημιουργία περιεχομένου στην πλατφόρμα.
 • Πλατφόρμα: το άυλο εργαλείο, στο οποίο όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου, και μπορούν να συνεισφέρουν μέσω του «λογαριασμού» τους.
 • Επισκέπτης: κάθε πρόσωπο που έχει πρόσβαση και/ή χρησιμοποιεί την πλατφόρμα χωρίς να έχει ανοίξει «λογαριασμό».

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός αυτών των γενικών όρων είναι να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας συμμετοχής την οποία προτείνει ο εκδότης και είναι προσβάσιμη σε όλους.

Οι συνεισφέροντες καλούνται να συμμετάσχουν με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Παράδειγμα 1: διατυπώνοντας την άποψή τους σχετικά με ιδέες που έχουν ήδη δημοσιευτεί στην πλατφόρμα, μέσω της υποστήριξης ή του σχολιασμού τους.
 • Παράδειγμα 2: κοινοποιώντας την πρότασή τους ώστε να εμπλουτίσουν ολόκληρο το έργο με την εμπειρία και τις ιδέες τους.
 • Παράδειγμα 3: καταχωρίζοντας μια εκδήλωση που διοργανώνουν και δημοσιεύοντας σχετικό απολογισμό στη συνέχεια.
 • Παράδειγμα 4: καταχωρώντας την ψήφο τους
 • Παράδειγμα 5: κοινοποιώντας το βιογραφικό τους για την επιλογή υποψηφιοτήτων ή συμμετέχοντας σε διαδικασία έγκρισης υποψηφιότητας μέσω ψηφοφορίας ή άλλης επιλογής.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας εφαρμόζονται, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η πλατφόρμα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας προστίθενται, κατά περίπτωση, στους ειδικούς όρους που ισχύουν για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχουν διάφορα τμήματα του ιστότοπου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της πλατφόρμας αρχίζουν να ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο και παραμένουν σε ισχύ έως ότου τροποποιηθούν εν μέρει ή πλήρως από τον εκδότη.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αποτελεί ευθύνη των συνεισφερόντων να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενό τους δεν παραβιάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η δημοσίευση περιεχομένου που παρέχει ο συνεισφέρων υπόκειται σε εκ των υστέρων έλεγχο από τον εκδότη, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα απόκρυψης κάθε περιεχομένου που δεν συμμορφώνεται με τους νόμους και τους κανονισμούς, με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή με τον Χάρτη της Πλατφόρμας.

Ο συνεισφέρων και ο επισκέπτης καλούνται να επισημαίνουν στον εκδότη τυχόν περιεχόμενο που αντιβαίνει στις αρχές και στις αξίες που αναφέρονται ανωτέρω και στον Χάρτη της Πλατφόρμας, μέσω των σχετικών συνδέσμων που περιέχει ο ιστότοπος ή μέσω συζήτησης με την ομάδα στήριξης

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερες. Παρόλο που ο ιστότοπος επικαιροποιείται τακτικά, μπορεί να περιέχει ανακρίβειες, παραλείψεις ή κενά. Εάν παρατηρήσετε κενά, σφάλματα ή φαινομενικές δυσλειτουργίες, να το αναφέρετε στον εκδότη περιγράφοντας το πρόβλημα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια (σελίδα που προκαλεί το πρόβλημα, ενέργεια που επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί, τύπος υπολογιστή και προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε κ.ά.).

Ο χρήστης αναλαμβάνει τον κίνδυνο για κάθε περιεχόμενο που τηλεφορτώνεται και φέρει την αποκλειστική σχετική ευθύνη. Κατά συνέπεια, ο εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία στον υπολογιστή του χρήστη ή για τυχόν απώλεια δεδομένων λόγω τηλεφόρτωσης.

Οι σύνδεσμοι που δημιουργούνται στο πλαίσιο του παρόντος ιστότοπου και οδηγούν σε άλλους πόρους στο διαδίκτυο δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του εκδότη.
Δείτε επίσης τη δήλωση αποποίησης ευθύνης του ιστότοπου.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δείτε την ειδική δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον ιστότοπο.

Aνακοίνωση νομικού περιεχομένου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑΣ

 • Δήλωση αποποίησης ευθύνης
 • Επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Χρήση του Εμβλήματος από τρίτους
 • Περισσότερες πληροφορίες για το έμβλημα

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Διατηρούμε αυτόν τον ιστότοπο για να διευκολύνουμε την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες μας και, εν γένει, τις πολιτικές της πλατφόρμας Amesi Dimokratia. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και επικαιροποιημένα στοιχεία. Σε περίπτωση που μας επισημανθούν σφάλματα, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα διορθώσουμε.

Ωστόσο, η πλατφόρμα Amesi Dimokratia δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχει ο ιστότοπος.

Οι πληροφορίες αυτές:

 • είναι αποκλειστικά γενικού χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων
 • δεν είναι απαραίτητα ολοκληρωμένες, πλήρεις, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
 • συνδέονται ενίοτε με εξωτερικούς ιστότοπους τους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν ελέγχουν και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη
 • δεν συνιστούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει να απευθύνεστε πάντα σε ειδικευμένους επαγγελματίες).

Προσοχή! Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα κείμενα που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή αποτελούν ακριβή αντίγραφα των επίσημα εκδοθέντων κειμένων.

Στόχος μας είναι να περιορίζουμε στο ελάχιστο τα τεχνικά προβλήματα. Ωστόσο, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες των ιστοσελίδων μας ενδέχεται να έχουν συνταχθεί ή οργανωθεί σε αρχεία ή μορφότυπους που περιέχουν σφάλματα, γι’ αυτό δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία μας δεν θα διακόπτεται ή δεν θα επηρεάζεται από τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν τέτοια προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση αυτού του ιστότοπου, ή οποιουδήποτε άλλου συνδεδεμένου εξωτερικού ιστότοπου.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη μας κατά τρόπο που αντιβαίνει στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη της σε θέματα στα οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί η ευθύνη της δυνάμει της νομοθεσίας αυτής.

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας δεδομένων, κανονισμοί της ΕΕ για την προστασία δεδομένων, ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
© Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995-2021
Αν δεν υπάρχει αντίθετη ένδειξη, επιτρέπεται η αναπαραγωγή αλλά με αναφορά της πηγής.

Εάν για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένου ή πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.) προαπαιτείται άδεια, η εν λόγω άδεια ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και πρέπει να αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Χρήση του Εμβλήματος από τρίτους

Οι αρχές χρήσης του Εμβλήματος έχουν ως ακολούθως: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («χρήστης») έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό έμβλημα ή κάποιο από τα στοιχεία του, εφόσον η εν λόγω χρήση:

α) δεν δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ή υπόθεση ότι υφίσταται σχέση μεταξύ του χρήστη και οποιουδήποτε από τα όργανα της πλατφόρμας

β) η χρήση δεν προκαλεί στο κοινό την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο χρήστης τυγχάνει της στήριξης, χορηγίας, έγκρισης ή συγκατάθεσης οποιουδήποτε από τα όργανα της πλατφόρμας

γ) η χρήση δεν συνδέεται με στόχο ή δραστηριότητα ασύμβατα με τους σκοπούς και τις αρχές και αξίες της πλατφόρμας, ή με σκοπό ή δραστηριότητα που κρίνονται καθ’οιονδήποτε τρόπο παράνομα.

Εάν η χρήση του Εμβλήματος συμμορφώνεται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν χρειάζεται να ζητηθεί γραπτή άδεια.

Δεν επιτρέπεται η καταχώριση του ή απομίμησής του ως εμπορικού σήματος ούτε ως οιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χάρτης της Πλατφόρμας

Χάρτης για τους πολίτες και τους διοργανωτές εκδηλώσεων που συμμετέχουν στην πλατφόρμα amesidimokratia.org

Θα συμβάλλω στη συζήτηση και τον προβληματισμό σχετικά με τις προτεραιότητες για το κοινό μας μέλλον, μαζί με πολίτες από κάθε περιβάλλον ή κοινωνικό στρώμα και από κάθε περιοχή της χώρας.

Ως συμμετέχων στην πλατφόρμα δεσμεύομαι ότι:

 • Θα σέβομαι τις ευρωπαϊκές μας αξίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες, καθώς αυτές οι αρχές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έννοιας του Ευρωπαίου και της κοινής μας ζωής με αμοιβαίο σεβασμό. Οι αξίες αυτές είναι κοινές σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σε μια κοινωνία όπου πρέπει να επικρατούν η πολυφωνία, η απαγόρευση των διακρίσεων, η ανοχή, η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.
 • Θα συμβάλλω στην πλατφόρμα με εποικοδομητικές και συγκεκριμένες προτάσεις, με σεβασμό προς τις απόψεις άλλων πολιτών και την οικοδόμηση του μέλλοντος της Ελλάδας από κοινού.
 • Δεν θα εκφράζω, διαδίδω ή ανταλλάσσω περιεχόμενο παράνομο, μισαλλόδοξο ή σκοπίμως ψευδές ή παραπλανητικό. Στο πλαίσιο αυτό, θα παραπέμπω πάντα σε έγκυρες και αξιόπιστες πηγές όταν ανταλλάσσω περιεχόμενο και πληροφορίες για να υποστηρίξω τις απόψεις μου.
 • Η συμμετοχή μου στη διάσκεψη είναι εθελοντική και δεν θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω την πλατφόρμα για να επιδιώξω εμπορικά ή αποκλειστικά ιδιωτικά συμφέροντα.

Ως μέρος που διοργανώνει εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της πλατφόρμας amesidimokratia.org, δεσμεύομαι:

 • Να θέτω τους πολίτες στο επίκεντρο κάθε εκδήλωσης και να τους επιτρέπω να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους.
 • Να προωθώ εκδηλώσεις χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες, μεταξύ άλλων με τη δημοσίευση των λεπτομερειών κάθε εκδήλωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα.
 • Να σέβομαι τις αρχές και αξίες που ορίζονται στην δήλωση αποδοχής της πλατφόρμας και να διασφαλίζω ότι οι πολίτες είναι σε θέση να συζητούν τα θέματα που τους αφορούν.
 • Να ενθαρρύνω την πολυμορφία στις συζητήσεις, υποστηρίζοντας ενεργά τη συμμετοχή πολιτών από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, θρησκείας ή/και μορφωτικού επιπέδου.
 • Να διαφυλάσσω την ελευθερία του λόγου, παρέχοντας βήμα σε αντικρουόμενες απόψεις και προτάσεις – εφόσον αυτές δεν χρησιμοποιούν ρητορική μίσους ούτε είναι παράνομες.
 • Όπου είναι εφικτό και σκόπιμο, να ευνοώ τη διασυνοριακή συμμετοχή των πολιτών στις εκδηλώσεις.
 • Να διασφαλίζω πλήρη διαφάνεια. Μετά από κάθε εκδήλωση, να αναφέρω ανοιχτά τις συζητήσεις και τις συστάσεις που διατύπωσαν οι πολίτες στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της διάσκεψης. Να μεταδίδω απευθείας ή/και να ηχογραφώ εκδηλώσεις, όταν είναι δυνατό.
 • Κατά την παροχή πληροφοριών στους συμμετέχοντες σχετικά με θέματα προς συζήτηση (π.χ. ψηφιακό, έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό), να εξασφαλίζω ότι αυτό το υλικό είναι ακριβές, αξιόπιστο, προσβάσιμο και διαθέτει ανιχνεύσιμες παραπομπές.
 • Να διασφαλίζω τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
 • Να χρησιμοποιώ μόνο την εγκεκριμένη οπτική ταυτότητα της πλατφόρμας για την κοινοποίηση της εκδήλωσης.

Οι πολίτες και οι οργανώσεις-εταίροι που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά στην πλατφόρμα amesidimokratia.org δεσμεύονται να τηρούν τον παρόντα Χάρτη. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί περιεχόμενο από την πλατφόρμα εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει αυτή τη δέσμευση, καθώς και το δικαίωμα να απαγορεύει ή να ανακαλεί το δικαίωμα χρήσης της οπτικής ταυτότητας της πλατφόρμας amesidimokratia.org από άτομο ή οργανώσεις.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα